Sensor plate type A / Sensorplatte Typ A

Article number: 10-1505-03
Article number: 10-1505-03

Article name / Artikel-Bezeichnung

Sensor plate type A / Sensorplatte Typ A

 

Article number / Artikel-Nummer

10-1505-03

 

Article description / Artikelbeschreibung

Sensor plate type A for shuttle type ALG, ALK, ARG, ARK, CRG, CRK, CRG-SS, CRK-SS, DRG und DRK. 

 

Sensorplatte Typ A für Schützen Typ ALG, ALK, ARG, ARK, CRG, CRK, CRG-SS, CRK-SS, DRG und DRK.